Disclaimer:

Disclaimer
 
Algemeen
We Lief Zijn Voor Mezelf is onderdeel van Create (KvK 58241396), hierna te noemen ‘Lief Zijn Voor Mezelf’, verleent hierbij toegang tot de site ww.LiefZijnVoorMezelf.nl en de online leeromgeving www.Sisterhood.LiefZijnVoorMezelf.nl  en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Lief Zijn Voor Mezelf’ en derden zijn aangeleverd. ‘Lief Zijn Voor Mezelf’ behoudt zich ten aller tijden het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder bezoekers of leden daarvan op de hoogte te hoeven stellen. 
 
Beperkte aansprakelijkheid
De informatie op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard Lief Zijn Voor Mezelf geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze site. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt door Lief Zijn Voor Mezelf geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Aan de informatie op de site van Lief Zijn Voor Mezelf kunnen geen rechten of garanties worden ontleend.
 
Resultaten
De resultaten van de diensten van ‘Lief Zijn Voor Mezelf’ zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen krijg je uit een training- of coachingstraject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. Lief Zijn Voor Mezelf is daarom nooit verantwoordelijk voor het het resultaat dat jij bereikt. 
 
Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende teksten, video's, audio en overige  materialen liggen bij ‘Lief Zijn Voor Mezelf’. Het kopiëren, verspreiden, publiceren en/of wijzigen van informatie en/ of tekst van deze site is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Lief Zijn Voor Mezelf’ niet toegestaan.